Book Club

Book Club ما در سیستم آموزشی 2+5 با هدف معرفی کتاب، افزایش مهارت خواندن و ترویج عادت کتابخوانی بین نوجوانان و جوانان، البته به زبان انگلیسی، تاسیس شده است.
شما می‌توانید با عضویت در این Club، به صورت ماهانه و مستمر در گروه کتابخوانی ما عضو باشید، کتابِ ماه ما را مطالعه کنید و در جلسات نقد و بررسی کتاب نیز شرکت کنید.
عضویت در این Club به رشد شما در مهارت های خواندن و گفتگو به زبان انگلیسی کمک شایسته ای می‌نماید.

Movie Club

در Movie Club سیستم آموزشی 5+2، هر ماه یک فیلم با هدف آموزشی همراه با سرگرمی به شما علاقه مندان معرفی می‌شود. بعد از تماشای فیلم، شما می‌توانید در جلسه نقد و بررسی فیلم شرکت کنید و عقاید و تحلیل خود را به زبان انگلیسی در مورد فیلم با هم گروهی های خود به اشتراک بگذارید.

عضویت در این Club را به همه شما علاقه مندان به فیلم و سینما و کسانی که سطح بالایی در مهارت Speaking دارند توصیه می‌کنیم.