با ما همراه باشید

موسسه آموزشی خلاقان پنج قاره

مدیریت زمان آموزش را مقرون به صرفه می‌کند.

GE

General English

(GE)

Online

In Person

Offline

ESP

English for Specific Purposes

(ESP)

In Person

Coming Soon

Online

Offline

Coming Soon

IE

International Exams

(IE)

Online

In Person

Coming Soon

Offline

Club

Book & Movie Club

In Person

Online

چه کسانی؟

اعضای تیم ما

دکتر بیژن بهرامی

صاحب کسب وکار

علی محمودی

دکترای بازرگانی

دکتر محمد رضایی

مدیر انجمن

تحقیقات چندین ساله

آموزش زبان انگلیسی 2+5

بهینه سازی و سازگاری محتوای آموزشی با تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های قرن حاضر در راستای مدیریت فضا و زمان در همکاری برترین مراکز علمی داخلی و بین المللی و ادغام با تجربه گروه علمی توانمند

گالری

 

حامیان و همراهان ما

جزئیات رویداد

رویداد علمی و دیجیتال

برگزاری رویداد راهی بسیار مناسب برای جلب توجه مشتریان جدید، تحکیم ارتباط با مشتریان قبلی و مطرح کردن کسب و کار است.