زبان عمومی (GE)

زبان عمومی و یا GE چیست؟

زبان عمومی و یا GE که مخفف عبارت General English می‌باشد به صورت کلی به حالتی از زبان انگلیسی گفته می‌شود که مضمون‌های مورد بررسی زندگی روزمره و عادی می‌باشد. به بیانی زبان عمومی نقطه مقابل زبان تخصصی می‌باشد که در آن زبان‌آموز زبان انگلیسی مورد کاربرد در مشاغل و یا حیطه‌های تخصصی را فرامی‌گیرد همچون زبان تخصصی بازرگانی و یا زبان تخصصی مربوط به کسب‌وکار‌ها.

در دوره‌های زبان عمومی ارائه شده توسط موسسه خلاقان پنج قاره، طیف وسیعی از مضمون‌های روزمره برای زبان‌آموزان مورد بررسی قرار داده می‌شود. سیستم‌های آموزشی ارائه شده شامل موارد زیر می‌باشند:

۱. ادسیس (Edsys)

۲. پیس‌آوکیک (POCPiece of Cake)

۳. تاکسی (TalkSi)

تمامی سیستم‌های ذکر شده طبق طبقه‌بندی‌ استاندارد‌ ارزشیابی قابلیت‌های زبانی بین‌المللی سفر (CEFR) طراحی شده‌اند. سطوح پوشش داده‌شده توسط این سیستم‌ها از سطح استارتر و یا مبتدی (A1) شروع شده و تا سطح پیشرفته (C2) ادامه دارد. سطوح ارائه شده در طبقه بندی سفر به شکل زیر می‌باشد:

A1 – سطح مبتدی اول – حدود نمره آیلتس (ندارد)

A2 – سطح مبتدی دوم – حدود نمره آیلتس (ندارد)

B1 – سطح متوسطه اول – حدود نمره آیلتس ۴ الی ۵

B2 – سطح متوسطه دوم – حدود نمره آیلتس ۵.۵ الی ۶.۵

C1 – سطح پیشرفته اول – حدود نمره آیلتس ۷ الی ۸

C2 – سطح یشرفته دوم – حدود نمره آیلتس ۸.۵ الی ۹

مهارت‌ها و یا اسکیل‌های زبانی اصلی انگلیسی از جمله مهارت‌ خواندن و درک مطالب، مهارت‌های شنوایی، معارت مکالمه، و مهارت نگارش بشدت در دوره‌ها زبان عمومی مورد بررسی و تقویت قرار می‌گیرند. از موارد دیگری که حائز اهمیت است تمرکز دوره‌ها بر مکالمه و مهارت‌های ارتباطی می‌باشد.