آموزش زبان به وقت Five + Two

پشتیبانی مالی، علمی، کاری و آموزشی با 2+5

از زبان مولف

شاید اغراق بنظر بیاید، اما سالها ذهنم مشغول به این بود که در راستای تنوع و تضمین و تحرک جوانان با برقرار نمودن خط ارتباط کلامی و یا نگاه و یا نمایش به هر وسیله‌ای موجبات وصل دنیای جوانان در سطح جهانی را فراهم نمایم؛ و در نهایت به این نتیجه رسیدم که زبان انگلیسی بهترین ابزار برای این پیوند و بخصوص دو مقوله به هم پیوسته زیر می‌باشد:

تیم حرفه ای ما

1

عقیل قرائی

مولف – مدیر مسئول موسسه راه ابریشم

8

یاسر قرائی

مدیر اجرائی خانه خلاق راه ابریشم

7

آمنه نیافرد

بخش آموزش

2

راهله عطارد

مدرس بین المللی (مدیر بخش آموزش)

6

سبحان امین طهرانی

گرافیست

4

ابراهیم نعیمی

مدیر وبسایت و فضای مجازی

5

مجید یاسی پور طهرانی

طراح گرافیست

درباره محصول

کتاب راهنما

resize-mochup-book

کیف محصول

5+2-bg-mo

خودکار

5+2-pen-mo copy

فلش مموری

5+2-flash-mo

دفترچه یادداشت

5+2-note-mo

هندزفری

5+2-pod-mo